EU » Frankrijk » Privacybeleid FR

Vertrouwelijkheidsverklaring van de website – Interpet Limited

Deze vertrouwelijkheidsverklaring geeft aan hoe wij de persoonlijke gegevens gebruiken die wij verzamelen wanneer u deze website gebruikt.

Om welke persoonlijke gegevens gaat het?

Nous collectons des données vous concernant quand vous inscrivez sur notre page ” Nous contacter “, si vous donnez votre consent (” Opt-in “) dans un but spécifique, si vous remplissez des enquêtes clients de votre plein gré, si vous faites des commentaires et si vous participez à des concours. Informatie over het gebruik van de website wordt verzameld met behulp van cookies.

Welk gebruik maken wij van de gegevens die wij voor u verzamelen?

Met uw toestemming verzamelen wij de gegevens die u betreffen om u per e-mail informatie te sturen over onze producten, promoties en wedstrijden die u volgens ons kunnen interesseren en om te reageren op uw vragen of klachten.

Wij verbinden ons ertoe uw gegevens niet te delen met een andere onderneming.

Marketing

Wij sturen u graag informatie over onze producten, promoties en wedstrijden die u kunnen interesseren. Als u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van marketingberichten, kunt u zich op elk moment afmelden (“Opt-out”).

U hebt het recht om op elk moment te eisen dat u geen contact meer opneemt voor marketingdoeleinden. Als u niet meer wenst gecontacteerd te worden voor marketingdoeleinden, stuur ons dan een e-mail naar GDPR@interpet.co.uk .

Toegang tot uw gegevens en rectificatie

U hebt het recht om een kopie te vragen van de gegevens die wij over u bewaren. Indien u een kopie wenst te ontvangen van het geheel of een deel van uw données à caractère personnel, stuur ons dan een e-mail naar GDPR@interpet.co.uk .

Wij verzekeren u dat uw gegevens exact en actueel zijn. Vous avez le droit de demander la rectification ou la suppression des données qui selon vous sont inexactes.

Droit à l’oubli

Vous pouvez demander la suppression de toutes les données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet, envoyant un courriel à GDPR@interpet.co.uk

Recht van oppositie

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zodat wij uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken, door een e-mail te sturen naar GDPR@interpet.co.uk

Droit à la limitation du traitement

Si vous souhaitez que nous limités l’utilisation de vos données parce que vous pensez qu’elles sont inexactes mais qu’il faut un certain délai pour les valider ; si vous pensez que notre traitement des données est illicite mais que vous vous opposez à leur effacement; indien u wenst dat wij uw gegevens bewaren voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van de rechten en justitie of indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, maar dat wij nog niet hebben vastgesteld of de motieven legitiem zijn, stuur ons dan een courriel naar GDPR@interpet.co.uk

Automatische individuele beslissing

Nous ne prenons pas de décision fondée sur un traitement automatisé ou le profilage.

Hoe lang bewaren we onze gegevens?

En ce qui concerne les demandes ou les réclamations, nous conserverons vos données pendant une durée de 6 mois après la date de réception de votre demande ou de votre réclamation si sa nature est simple ; pendant une durée de quatre ans si la nature de votre demande et réclamation est grave, exigeant une enquête approfondie ou, pendant sept ans en cas de remise d’une indemnisation financière ou d’une procédure juridique.

Als u uw toestemming hebt gegeven voor specifieke marketingdoeleinden, bewaren wij uw gegevens totdat u uw toestemming intrekt.

Cookies

Les cookies sont des fichiers texte stockés sur votre ordinateur pour collecter des données standard sur les connexions à Internet et des informations sur le comportement des visiteurs. Deze informatie dient om het gebruik van de website door bezoekers te volgen en om statistische rapporten op te stellen over de activiteiten op de website.

Voor meer informatie, raadpleeg de site www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org

U kunt uw browser parametreren om cookies niet te accepteren en de onderstaande sites informeren u over de te volgen stappen om cookies van uw browser te verwijderen. In bepaalde gevallen kan deze onderdrukking echter de werking van bepaalde functies van onze website blokkeren.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze vertrouwelijkheidsverklaring is van toepassing op onze website Internet. Als u een link naar een andere website volgt, dient u ook de vertrouwelijkheidsverklaring te lezen.

Wijzigingen in onze vertrouwelijkheidsverklaring

Wij herbekijken regelmatig onze vertrouwelijkheidsverklaring en delen u de actuele informatie op deze pagina mee. La dernière mise à jour de la présente déclaration de confidentialité a été faite le 25 mai 2018.

Contact opnemen

Veuillez nous contacter si vous avez de quelconques questions concernant notre déclaration de confidentialité ou les données que nous détenons vous concernant:

  • Par courriel : GDPR@interpet.co.uk
  • Par courrier adressé au Chief Financial Officer, Interpet Limited, Interpet House, Vincent Lane, Dorking, Surrey, RH4 3YX, Royaume-Uni

Uw recht op herroeping

Als u op een bepaald moment een klacht wilt indienen over een van onze acties of als u vragen hebt over de manier waarop wij omgaan met uw vertrouwelijkheid of uw gegevens, kunt u uw klacht indienen bij het Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK 5AF of via https://ico.org.uk .

Scroll to Top