EU » Netherlands » Privacy policy NL

Privacyverklaring website – Interpet Limited

Deze privacyverklaring licht toe hoe we uw persoonlijke informatie die we over u verzamelen zullen gebruiken wanneer u deze website bezoekt.

Welke informatie verzamelen we over u?

We verzamelen informatie over u wanneer u contact met ons opneemt via de pagina “Contact”, zich inschrijft voor een specifiek doel, op vrijwillige basis deelneemt aan klantenquêtes, feedback geeft of deelneemt aan wedstrijden. Het gebruik van de website wordt vastgelegd met behulp van cookies.

Hoe gebruiken we de informatie die we over u verzamelen?

Met uw toestemming verzamelen we informatie over u om u door middel van e-mail te informeren over onze producten, aanbiedingen en wedstrijden waarvan we verwachten dat deze interessant voor u zijn, of om te reageren op uw vragen of klachten.

We zullen uw informatie niet met enig ander bedrijf delen ten behoeve van marketingdoeleinden.

Marketing

We sturen u graag informatie over onze producten, aanbiedingen en wedstrijden die interessant voor u kunnen zijn. Als u toestemming hebt gegeven om marketinginformatie te ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment hiervoor afmelden.

U hebt op elk moment het recht ons te beletten contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden. Klik hier als u niet meer wilt dat u door ons wordt benaderd voor marketingdoeleinden. Kunt u een e-mail sturen naar GDPR@interpet.co.uk

Toegang tot uw gegevens en rectificatie

U hebt het recht om een kopie op te vragen van de gegevens die wij over u bewaren. Als u een kopie van bepaalde of al uw persoonlijke gegevens wenst, kunt u een e-mail sturen naar GDPR@interpet.co.uk

We streven ernaar dat uw gegevens correct en actueel zijn. U kunt ons verzoeken om gegevens te corrigeren of te verwijderen die naar uw mening onjuist zijn.

Recht om vergeten te worden

U kunt ons verzoeken om alle persoonlijke gegevens te verwijderen die we over u bewaren. Stuur hiervoor een e-mail naar GDPR@interpet.co.uk

Recht van bezwaar

U hebt het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te trekken. Stuur hiervoor een e-mail naar GDPR@interpet.co.uk

Recht op beperking van de verwerking

Als u wilt dat wij het gebruik van uw gegevens beperken omdat ze naar uw mening onjuist zijn, maar het tijd kost om ze te valideren; als u van mening bent dat onze gegevensverwerking onwettig is, maar niet wilt dat uw gegevens worden verwijderd; als u wilt dat wij uw gegevens bewaren om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw gegevens, maar we nog moeten bepalen of dit toepasselijk is, kunt u een e‑mail sturen naar GDPR@interpet.co.uk

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij houden ons niet bezig met geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Bij vragen of klachten bewaren wij uw gegevens gedurende 6 maanden na de datum waarop uw vraag of klacht is ontvangen als het een eenvoudige kwestie betreft; gedurende 4 jaar wanneer de aard van uw vraag of klacht ernstig is en een volledig onderzoek vereist; of gedurende zeven jaar als sprake is van toekenning van een financiële compensatie of een gerechtelijke procedure.

Als u toestemming hebt gegeven voor een specifieke marketingdoelstelling, bewaren wij uw gegevens totdat u uw toestemming intrekt.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internetloginformatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgebruik van de website bij te houden en statistische rapporten over de activiteit op de website samen te stellen.

 Ga voor meer informatie naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org

U kunt uw browser zodanig instellen dat geen cookies worden geaccepteerd. Bovengenoemde websites vertellen u hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen. In enkele gevallen kan dit tot gevolg hebben dat bepaalde functies van onze website niet werken.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Wanneer u naar andere websites linkt, dient u de privacyverklaring van deze sites te lezen.

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Onze privacyverklaring wordt regelmatig door ons geëvalueerd en eventuele updates zullen we op deze webpagina plaatsen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Contact opnemen

Neem contact met ons op als u vragen hebt over onze privacyverklaring of de informatie die wij die we over u bewaren:

  • Via een e-mail aan GDPR@interpet.co.uk
  • Per brief aan de Chief Financial Officer, Interpet Limited, Interpet House, Vincent Lane, Dorking, Surrey, RH4 3YX, Verenigd Koninkrijk

Klachtenrecht

Als u op enig moment een klacht hebt over iets dat we hebben gedaan, of als u zich zorgen maakt over de wijze waarop wij met uw privacy of gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij het Britse commissariaat voor informatiebeheer (Information Commissioner’s Office) dat is gevestigd op Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK 5AF, Verenigd Koninkrijk, of via https://ico.org.uk

Scroll to Top